User:KobyElizabeth97

Bookmark and find a surprise

From How to learn a language
Jump to: navigation, search

{
{Jest nothing| Nie much| Nothing| Ale nic} do {say|tell|write} o {me|myself} {w all|really| Moim zdaniem}.
{I cieszyć się w końcu being| Wielki be| Cieszący się be| Finally| Czuje się dobrze do be| Piękny na be| Miło jest być tutaj and| Hurrey Im tutaj and| Tak! Im} {member|part} z Template:Site
|
{Mój name| Nazwa}: Koby Elizabeth
{Mój age| Wieku}: losowe-18-40% {old| lat}
Kraj: Poland
{Strona główna town| Town| City}: Lublin
{Post code| ZIP| Kod pocztowy}: 20-361
{Street| Adres}: Ul. Wilcza 81
|
{Moja nazwa is| Jestem % losowe-18-40% lat i Nazywam się} Koby % spinfile-lnames.dat%. I życia w Lublin (% columnspinfile-address_data.dat-1%).
|
{Moja nazwa is| Ja ' m| Jestem} Koby z Lublin {studying|doing moim ostatnim roku inżynierii w} % spinfile-studies.dat%. Zrobiłem moje nauki, zabezpieczone % losowe-70-95 %% i mam nadzieję znaleźć kogoś z tych samych interesów w % spinfile-hobbies.dat%.
|
{I jak mój hobby| Ja like| Moje hobby to mainly| Im uzależnieni moje hobby} % spinfile-hobbies.dat%. Template:Sounds że I {can|could} {unite|unify|join} {{whole|entire} |praca cały} {world|globe}. Mieszkam w columnspinfile-address_data.dat-1% %, w tym regionie {% columnspinfile-address_data.dat-2%|south}. Marzę aby {visit|go to|check out|see|head do} {different|various} {countries|nations}, Template:Get. Ja {love|like|enjoy} % spinfile-hobbies.dat%.
|
Jestem Koby i mieszkam w % columnspinfile-address_data.dat-3%.
Ja jestemmy web page - program do usuwania trojanów z androida

Personal tools