Câu hỏi thuế về những thứ không biết về sân chơi trẻ em

Bookmark and find a surprise

From How to learn a language
Jump to: navigation, search

Thưa thày công ty em bị mất 1 hóa đơn mua thiết bị vui chơi trẻ em mua vào giá trị 1.760.000.000đ Em đã làm biên bản mất hóa đơn 2 bên ký và photo sao y liên 1 đồng thời làm báo mất hóa đơn nộp cơ quan thuế rồi giờ em còn phải làm thêm thủ tục gì nữa và em có bị phạt không nhờ thày chỉ giúp em với em xin cám ơn thày rất nhiều

  • Trao đổi:

- Nếu mất hóa đơn đầu vào trước ngày 9/11/2013 mà cty em báo mất hóa đơn trong vòng 5 ngày làm việc theo mẫu 3.8 PL3 TT64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BTC thì không bị xử phạt và ngược lại bị xử phạt từ 1trđ - 5trđ theo K1 Đ34 NĐ51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của CP.

- Từ 09/11/2013-01/3/2014: Xử phạt từ 2trđ – 4trđ theo K1 Đ39 NĐ 109/2013/NĐ-CP đối với hành vi làm mất hoá đơn đã lập (liên 2) trừ trường hợp mất (cháy, hỏng) hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt dầu nhớtthì người mua không bị phạt tiền. Từ 02/3/2014: Xử phạt 2trđ – 4trđ theo K1 Đ12 TT 10/2014/TT-BTC:

+ Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

+ Trường hợp trong cùng một thời điểm DN thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua từ 2trđ-4trđ. Vậy em căn cứ vào các căn cứ nêu trên để xem mình mất vào thời gian nào và bị xử phạt ra sao và khi nào thì không bị xử phạt nhé. Chúc em sức khỏe và thành công!

Personal tools